Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Práve ste na: Hlavná stránka > Financovanie a poradenstvo

Financovaie a poradenstvo - úvod

Všetky informácie, ktoré sa vzťahujú k tejto stránke sa viažu na konkrétnu krajinu; kliknutím napríklad na ‘zdroje financovania’ sa objaví zoznam krajín, z ktorých si môžete vybrať.

Časť o financovaní obsahuje informácie o viacerých rôznych zdrojoch a možnostiach financovania; od financovania podporných technológií (PT) pre vzdelávanie, až po granty pre úpravu pracovísk.

Časť o poradenstve obsahuje informácie o výbere a používaní PT, resp. o informačných a komunikačných technológiach (ICT) vo vzdelávaní a pri práci. Sú tu uvedené organizácie, ktoré poskytujú informácie o PT pre konkrétne typy zdravotných postihnutí. Uvedené sú štátne organizácie, ako aj mimovládne organizácie (MVO).

Časť o dodávateľoch obsahuje informácie o dodávateľoch v konkrétnej krajine.