Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Financovanie na Slovensku

Podporné technológie sú plne alebo čiastočne uhrádzané zdravotnými poisťovňami alebo okresnými úradmi - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, niekedy s dofinancovaním užívateľa. V niektorých prípadoch pomáhajú aj mimovládne organizácie.

Zdravotné poisťovne

Zdravotné poisťovne vydávajú podporné technológie na základe lekárskeho poukazu, ktorý vydáva lekár špecialista – ortopéd, neurológ, oftalmológ, rehabilitačný lekár, po schválení posudkovým lekárom. Zoznam podporných technológií je v Zákone o liečebnom poriadku 98/1995 Z.z.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
http://www.vszp.sk

CHZP Apollo
http://www.apollo.sk

Sideria-Istota, Košice
http://www.sideria.sk

Spoločná zdravotná poisťovňa
http://www.szp.sk

Zdravotná poisťovňa Dôvera
http://www.vzpd.sk

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny financujú nákup podporných technológií, vrátane zariadení na úpravu prostredia, osobnú asistenciu, zariadenia na prepravu a iné.

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku - (Microsoft Excel dokument)

Mimovládne organizácie

Na nákup podporných technológií sa dá získať aj finančná podpora od mimovládnych organizácií.

http://portal.ives.sk/registre/zoznamRNO.do?action=azzu